Tạo FE vé gốc cho PNR nhiều khách

bởi Long Thiên Đăng | lúc 16:05 - 22/04/2024


Đối với một PNR có nhiều khách (cùng đối tượng ADT (PAX)) nếu ta dùng chung câu lệnh tính giá FXP/R,U thì hệ thống sẽ trả về duy nhất 1 dòng FE. Vậy làm sao để xuất vé gốc cho chương trình xuất giảm 20% Eco1,2 trong trường hợp này?

Tạo FE vé gốc cho PNR nhiều khách

Tạo FE vé gốc cho PNR nhiều khách

 

Ví dụ ta có PNR sau:

VD1

 

Nếu ta dùng lệnh FXP/R,U để tính giá cho toàn bộ khách, thì hệ thống chỉ tạo ra 1 dòng FE chung cho cả P1-2

VD11

Do đó, muốn sửa Endorsement, nhập ngày tháng năm sinh theo quy định biểu giá riêng cho từng khách, ta phải tính và lưu giá cho từng khách một. Trình tự làm như sau:

 

Tính giá cho P1:

VD2

 

Ký và lưu giá:

VD3

 

Tính giá cho P2:

VD4

 

Ký và lưu giá:

VD5

 

Sửa ngày sinh cho P1:

VD6

 

Sửa ngày sinh cho P2:

VD7

 

Ta có 2 dòng Endorsement riêng biệt với ngày sinh tương ứng của từng khách đã được nhập:

VD8

 

Xem lại TQT

VD9

 

Nếu các thông tin đã chính xác, bạn chuyển PNR qua TAP để xuất vé.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


 

Đăng ký mua tài liệu đầy đủ tại : https://bit.ly/tailieu1A

Chúc các bạn ngày càng giỏi hệ thống AIDL của VNA 🙂

 

Share Button

Hotline 0909.501.401

vua kệ sắt | xem truyen | xem truyện code learn