Hướng dẫn đặt chặng bay dự bị bằng code GL

bởi Long Thiên Đăng | lúc 21:47 - 23/04/2024


Đặt chặng dự bị thường được sử dụng trong trường hợp Protect SC, tương đương với đặt DS bên hệ cũ. Bài viết này cập nhật theo hướng dẫn mới nhất của Vietnam Airlines ban hành ngày 22/04/2024.

Cach-dat-chang-bay-du-bi

Đặt chặng bay dự bị

1/ Yêu cầu:
Để đặt chặng bay dự bị theo GL yêu cầu phải có PNR được tạo trước (đã có mã đặt chỗ – booking code). Nếu chưa có PNR thì có thể tạo PNR với một chặng bay bất kỳ và hủy đi sau khi đặt chặng GL.

Lưu ý : Đối với trường hợp đề nghị xác nhận chỗ cho khách bị thay đổi lịch bay (Protect SC) thì (1) đặt chỗ xác nhận (HK) hạng cao cùng khoang dịch vụ của chặng bay cần xác nhận (lúc trước thường đặt M, sau này đặt B) và (2) sau đó đặt GL.

 

2/ Câu lệnh:

SS8N1/GL/WN45DZ

Hoặc lệnh dài:

SSVN1201N26APRHANVCAGL8/WN45DZ

Trong đó:

SS : Lệnh bán
8 : Số chỗ
N : Hạng đặt chỗ
1 : Dòng chuyến bay số 1 (sau khi dùng lệnh AN)
GL : Code bán dự bị
WN45DZ : Mã đặt chỗ cần đặt dự bị.

 

Sau khi đặt thành công, thì PNR sẽ hiển thị như sau:

VD11

 

Trong đó:

Dòng chuyến bay số 10 : Giờ bay ban đầu, bị hủy chuyến.
Dòng chuyến bay số 9 : Giờ bay mới được hãng sắp xếp.
Dòng chuyến bay số 11 : Dòng HK hạng cao trên chuyến bay khách muốn bay.
Dòng chuyến bay số 12 : Dòng GL đúng hạng để Protect SC trên chuyến bay khách muốn bay.

 

3/ Gửi Queue xác nhận chỗ:

QE/HANVN02CC/50C1 : Gửi Queue xác nhận chỗ Protect SC khi đang mở PNR
QE/HANVN02CC/50C1-WN45DZ : Gửi Queue xác nhận chỗ Protect SC kèm booking code WN45DZ, khi không mở PNR.

 

Trong đó:

QE/ : Lệnh đẩy Queue
HANVN02CC : Office ID xin confirm.
50C1 : Tên Queue gửi xin confirm. (Q50 Cat1)

 

Khi PNR được hãng xử lý xong, sẽ hiển thị tình trạng như sau:

VD12

 

Hãng sẽ chuyển UN các chặng bay cũ, và TK chặng bay mới (sử dụng để bay). Tại bước này, chúng ta phải xử lý tiếp cho gọn PNR là hủy các chặng UN bằng cách XE dòng tương ứng, và chuyển chặng bay TK thành HK bằng cách 12/HK; hoặc để gọn hơn và tránh xảy ra tình trạng hủy nhầm chúng ta chỉ cần sử dụng 1 câu lệnh duy nhất:

ERK

(Câu lệnh này sẽ bao gồm hủy chặng UN và chuyển chặng TK thành HK), sau khi ký xác nhận và kết thúc PNR ta sẽ có kết quả là hệ thống chỉ giữ lại duy nhất 1 dòng HK đúng chuyến bay và hạng đặt chỗ khách cần bay.

VD13

 

Sau khi được xác nhận chặng bay dự bị, chúng ta cần kiểm tra và đặt các dịch vụ đi kèm chặng bay/khách bay hoặc các thông tin associate với chặng bay/khách bay (nếu có).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


 

Đăng ký mua tài liệu đầy đủ tại : https://bit.ly/tailieu1A

Chúc các bạn ngày càng giỏi hệ thống AIDL của VNA 🙂

 

Share Button

Hotline 0909.501.401

vua kệ sắt | xem truyen | xem truyện code learn