Vietnam Airlines : Nâng hạng Thương gia miễn phí

bởi Long Thiên Đăng | lúc 08:14 - 22/03/2023


 Vietnam Airlines đang có chương trình nâng hạng Thương gia miễn phí cho các chặng bay trục lẻ – địa phương.
Nâng hạng thương gia miễn phí

Nâng hạng thương gia miễn phí

1. Phạm vi áp dụng:
– Hành khách mua vé hạng phổ thông linh hoạt (M) và phổ thông tiêu chuẩn (S, H, K, L) trên các đường bay trục lẻ và địa phương được phép nâng hạng miễn phí lên hạng Thương gia.
– Kênh bán: Áp dụng tại đại lý truyền thống của VN/0V/BL. Đối với đại lý web portal: Gửi yêu cầu nâng hạng đến bộ phận Trợ giúp.
– Đường bay áp dụng và giai đoạn không áp dụng: Tham khảo phụ lục đính kèm.
– Việc nâng hạng thực hiện bằng cách xuất EMD-A từ sau khi xuất vé cho đến tối thiểu 3 ngày trước ngày bay.
2. Hiệu lực áp dụng
– Vé xuất và có ngày bay trong giai đoạn 15/03/2023 đến hết 27/12/2023 (trừ giai đoạn hạn chế tại phụ lục đính kèm).
3. Tiêu chuẩn dịch vụ:
– Quầy thủ tục, lối đi ra máy bay ưu tiên, dịch vụ trên không: Theo tiêu chuẩn hạng Thương gia
– Phòng chờ, hệ số cộng dặm Bông Sen Vàng, hành lý: Theo vé gốc.
4. Đường bay áp dụng:
  • Chỉ áp dụng nâng hạng trên các đường bay trục lẻ và địa phương như sau:
TRỤC LẺ HAN-VCA v.v

SGN-HPH/THD/VDO/VII v.v

ĐỊA PHƯƠNG DAD-BMV/HPH/VCA v.v
HAN-BMV/PXU/TBB/VCL/VDH/VII v.v
SGN-BMV/PXU/TBB/VCL/VDH v.v
HUI-DLI v.v
THD-BMV v.v
VII-CXR v.v
HPH-CXR v.v

5. Giai đoạn không áp dụng:

HAN–VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA – DAD; HUI-DLI
HPH/VII-CXR
28/04/23 – 01/05/23

25/05/23 – 05/08/23

31/08/23 – 02/09/23

SGN – HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL;
HAN – VII/VCA/VDH;
HAN – PXU; HAN/DAD/THD-BMV;
HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL – SGN;
VII/VCA/VDH – HAN;

PXU – HAN; BMV-HAN/DAD/THD

01/05/23 – 03/05/23

27/05/23 – 06/08/23

03/09/23 – 05/09/23

VCL/TBB – HAN; TBB-SGN
DAD – HPH/VCA; DLI-HUI
CXR-HPH/VII

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


 LIÊN HỆ ĐẶT CHỖ & XUẤT VÉ

Email-signature

Share Button

Hotline 0909.501.401

vua kệ sắt | xem truyen | xem truyện code learn