Hướng dẫn bán hành lý trả trước Vietnam Airlines

bởi Long Thiên Đăng | lúc 08:09 - 23/02/2023


Bạn đang là Booker sử dụng hệ thống Sabre của Vietnam Airlines mà vẫn chưa biết cách mua Hành lý trả trước của hãng, hãy tham khảo bài viết sau đây nhé.

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hiện Vietnam Airlines có bán thêm kiện hành lý (HLTT) trả trước cả nội địa lẫn quốc tế, trong đó nội địa gồm 2 loại kiện 10kg và 23kg, còn quốc tế chỉ 1 loại kiện 23kg. Mỗi khách được mua tối đa 10 kiện HLTT.

Ví dụ : Ta có booking như sau, và khách cần mua thêm 1 kiện HLTT, ta tiến hành các bước như sau:

XEMXXX

1.1NGUYEN/DUNG ANH MR

1 VN1352M 10FEB F SGNCXR HK1  1920  2035  /E

TKT/TIME LIMIT

1.T-09FEB-XXX4AVH

2.TE 7382434793XXX NGUYE/D XXX4AVH 2151/09FEB

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Bấm chọn F1 (Reservation) > Existing (Shift + F2), tại mục Record Locator điền vào code vé cần mua HLTT. Bấm OK để mở code.

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Tại màn hình này, ta chọn mục Fees/Srvcs bấm OK.

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Tại màn hình Shopping List, chọn khách cần mua HLTT (nếu có nhiều hơn 1 khách; ta có thể chọn cùng lúc nhiều khách để mua dịch vụ), phần Group ta đổ chọn Baggage, phần Qty (Số lượng) ta có thể chọn từ 1 đến 10 kiện.

Lưu ý : Trong phần Baggage có rất nhiều mục chọn, hiện đại lý chỉ được cấp quyền xuất EMD phần HLTT nên ta phải chọn đúng gói có tiền tố PREPAID BAG, và như nói ở trên, tại đây ta có 2 gói 10KG và 23KG. Ta chọn đúng số lượng kiện & gói HLTT mà khách yêu cầu mua. Xong bấm chọn OK.

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Tại màn hình giỏ hàng sẽ tóm tắt lại phần HLTT đã chọn mua và phí tổng. Nếu thông tin đã đúng, bấm chọn OK.

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Hướng dẫn bán Hành lý trả trước Vietnam Airlines

Tại màn hình này, ta kiểm tra một lần nữa phần tổng phí HLTT cần thanh toán, mục Form of Payment chọn AGENCY CREDIT LIMIT.

Phần Endorsements nhập NON-END/RFD/RTE (Không-chuyển nhượng/hoàn/đổi hành trình).

Xong ta bấm OK để tiến hành thanh toán. Sau khi thanh toán xong dùng các lệnh *A để xem lại booking đã dính thêm số vé HLTT chưa. Số EMD sẽ bắt đầu bằng 73844… đối với HLTT sẽ kết thúc bằng đuôi – BG như trong booking bên dưới :

XEMXXX

1.1NGUYEN/DUNG ANH MR

1 VN1352M 10FEB F SGNCXR HK1  1920  2035  /E

TKT/TIME LIMIT

1.T-09FEB-XXX4AVH

2.TE 7382434793XXX NGUYE/D XXX4AVH 2151/09FEB

3.TE 7384400950XXX NGUYE/D XXX4AVH 2155/09FEB – BG

 

Ta có thể dùng lệnh *AE để xem chi tiết phần EMD được mua

>*AE                                                            

ANCILLARY SERVICES

1.PREPAID BAG UPTO23KG158LCM       1.1 NGUYEN/DUNG ANH MR

STATUS – HI1/FULFILLED

AMOUNT – 300000VND  30000UEA

TOTAL  – 330000VND

FLIGHT – VN1352M10FEBSGNCXR

DOC/CF – 7384400950607           CPN – 01

Tình trạng HI trong EMD tương đương với tình trạng HK trong hành trình nghĩa là dịch vụ đã được CONFIRMED.

Như vậy là bạn đã mua thành công HLTT của Vietnam Airlines mà không cần thông qua hãng hay F1.

Để thành thạo hơn khi sử dụng hệ thống Sabre trong đặt chỗ/xuất vé/xử lý chỗ của Vietnam Airlines, tham khảo “Tra cứu nhanh hệ thống Sabre”

 

Email-signature

Share Button

Hotline 0909.501.401

vua kệ sắt | xem truyen | xem truyện code learn