1S : Có thể bạn chưa biết về lệnh tìm kiếm

bởi Long Thiên Đăng | lúc 22:16 - 25/02/2023


Thông thường, khi sử dụng lệnh * bạn chỉ dùng trong trường hợp gọi lại code vé sẵn có, hoặc tìm kiếm thông tin theo chuyến bay. Bài viết nhỏ sau đây sẽ  cung cấp cho các bạn thêm một vài cách dùng lệnh * để giúp ích cho công việc.

Có thể bạn chưa biết về lệnh *

Có thể bạn chưa biết về lệnh *

Thông thường, bạn sẽ dùng lệnh *CODE để mở booking, ví dụ:

>*ABCXYZ

Hoặc bạn cũng có thể mở booking theo họ của khách kèm số hiệu chuyến bay và ngày bay, ví dụ:

>*VN248/26FEB-NGUYEN

Trong đó:

  • VN248: Số hiệu chuyến bay.
  • 26FEB: Ngày bay.
  • NGUYEN: Họ khách.

Và lệnh này trên hệ thống Sabre của Vietnam Airlines bạn cũng có thể lược bớt VN để có lệnh:
>*248/26FEB-NGUYEN

Và nếu như FEB đang là tháng hiện hành, thì bạn lại có thể lược bớt tiếp để có lệnh:

>*248/26-NGUYEN

Và nếu như là ngày hiện hành , ví dụ: Hôm nay là ngày 25/02/2023, bạn muốn kiếm khách họ nguyễn trên chuyến bay VN248 của ngày 25FEB thì lệnh của bạn đơn giản chỉ còn:

>*248-NGUYEN

Và nếu khách bạn muốn kiếm nằm trong Waitinglist, thì lệnh của bạn sẽ là:

>*L¥VN248/26FEB-NGUYEN

Thêm tiền tố “L” để chỉ Waitinglist, và lược bớt thành phần tương tự như các lệnh trên khi cần.

Và rủi xui bạn không nhớ số hiệu chuyến bay, chỉ nhớ ngày bay và khoảng thời gian bay của khách, bạn cũng có thể tìm kiếm PNR bằng lệnh:
>*26FEBSGNHAN7A-NGUYEN

Trong đó:

  • 26FEB: Ngày bay.
  • SGNHAN: Chặng bay.
  • 7A hoặc 6P nghĩa là 7AM hoặc 6PM là khung giờ bay.
  • NGUYEN: Họ khách.

Và nếu tìm kiếm cho tháng hiện hành, bạn cũng có thể lược bớt thành:

>*26SGNHAN7A-NGUYEN

Bạn còn biết thêm lệnh tìm kiếm thông tin PNR nào hay ho không? Chia sẻ với mình nhé! 🙂

Để thành thạo hơn khi sử dụng hệ thống Sabre trong đặt chỗ/xuất vé/xử lý chỗ của Vietnam Airlines, tham khảo “Tra cứu nhanh hệ thống Sabre”

Email-signature

 

 

 

 

 

Share Button

Hotline 0909.501.401

vua kệ sắt | xem truyen | xem truyện code learn