Côn Đảo – Blockseats cuối tuần tháng 1,2,3/2018

bởi Long Thiên Đăng | lúc 17:19 - 25/12/2017


Hiện nay, Phòng vé Thiên Đăng đã cập nhật blockseats Côn Đảo cuối tuần Tháng 1,2,3/2018 với giá khứ hồi chỉ 3.400.000đ  gồm thuế. Mua vé vui lòng liên hệ 0909501401.

Series-doan-Con-Dao-quy-I-2018

THÁNG 1/2018


1 VN8053M 05JAN F SGNVCS HK23 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 06JAN J VCSSGN HK23 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 05JAN F SGNVCS HK20 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 06JAN J VCSSGN HK20 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 06JAN J SGNVCS HK17 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 07JAN S VCSSGN HK17 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 06JAN J SGNVCS HK20 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 07JAN S VCSSGN HK20 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 06JAN J SGNVCS HK3  1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 07JAN S VCSSGN HK3  1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8077M 12JAN F SGNVCS HK24 0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 13JAN J VCSSGN HK24 1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 12JAN F SGNVCS HK20 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 13JAN J VCSSGN HK20 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 13JAN J SGNVCS HK20 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 14JAN S VCSSGN HK20 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8075M 13JAN J SGNVCS HK23 0945  1045  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8074M 14JAN S VCSSGN HK23 1115  1220  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 19JAN F SGNVCS HK23 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 20JAN J VCSSGN HK23 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 19JAN F SGNVCS HK17 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 20JAN J VCSSGN HK17 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 20JAN J SGNVCS HK20 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 21JAN S VCSSGN HK20 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 20JAN J SGNVCS HK22 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 21JAN S VCSSGN HK22 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8051M 26JAN F SGNVCS HK9  0545  0645  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8050M 27JAN J VCSSGN HK9  0715  0820  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 26JAN F SGNVCS HK20 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 27JAN J VCSSGN HK20 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 26JAN F SGNVCS HK26 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 27JAN J VCSSGN HK26 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8051M 27JAN J SGNVCS HK9  0545  0645  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8050M 28JAN S VCSSGN HK9  0715  0820  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 27JAN J SGNVCS HK24 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 28JAN S VCSSGN HK24 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 27JAN J SGNVCS HK20 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 28JAN S VCSSGN HK20 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

THÁNG 2/2018


1 VN8077M 02FEB F SGNVCS HK22 0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 03FEB J VCSSGN HK22 1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8057M 02FEB F SGNVCS HK19 1255  1355  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8056M 03FEB J VCSSGN HK19 1425  1530  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8077M 03FEB J SGNVCS HK20 0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 04FEB S VCSSGN HK20 1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8057M 03FEB J SGNVCS HK24 1255  1355  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8056M 04FEB S VCSSGN HK24 1425  1530  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 09FEB F SGNVCS HK22 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 10FEB J VCSSGN HK22 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 09FEB F SGNVCS HK28 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 10FEB J VCSSGN HK28 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 10FEB J SGNVCS HK24 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 11FEB S VCSSGN HK24 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 10FEB J SGNVCS HK20 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 11FEB S VCSSGN HK20 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 16FEB F SGNVCS HK24 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 17FEB J VCSSGN HK24 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8073M 16FEB F SGNVCS HK20 1525  1625  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8072M 17FEB J VCSSGN HK20 1655  1800  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8073M 17FEB J SGNVCS HK26 1525  1625  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8072M 18FEB S VCSSGN HK26 1655  1800  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 23FEB F SGNVCS HK22 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 24FEB J VCSSGN HK22 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 23FEB F SGNVCS HK20 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 24FEB J VCSSGN HK20 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 24FEB J SGNVCS HK24 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 25FEB S VCSSGN HK24 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 24FEB J SGNVCS HK20 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 25FEB S VCSSGN HK20 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

THÁNG 3/2018


1 VN8077M 02MAR F SGNVCS HK20 0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 03MAR J VCSSGN HK20 1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8077M 02MAR F SGNVCS HK7  0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 03MAR J VCSSGN HK7  1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 02MAR F SGNVCS HK7  1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 03MAR J VCSSGN HK7  1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8077M 03MAR J SGNVCS HK28 0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 04MAR S VCSSGN HK28 1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 03MAR J SGNVCS HK5  1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8078M 04MAR S VCSSGN HK5  1330  1435  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 09MAR F SGNVCS HK28 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 10MAR J VCSSGN HK28 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8057M 09MAR F SGNVCS HK15 1255  1355  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8056M 10MAR J VCSSGN HK15 1425  1530  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8055M 10MAR J SGNVCS HK20 0930  1030  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8054M 11MAR S VCSSGN HK20 1645  1750  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8057M 10MAR J SGNVCS HK20 1255  1355  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8056M 11MAR S VCSSGN HK20 1425  1530  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8077M 16MAR F SGNVCS HK8  0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 17MAR J VCSSGN HK8  1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 16MAR F SGNVCS HK5  0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 17MAR J VCSSGN HK5  1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8067M 16MAR F SGNVCS HK17 1510  1610  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 17MAR J VCSSGN HK17 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 17MAR J SGNVCS HK17 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 18MAR S VCSSGN HK17 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 17MAR J SGNVCS HK11 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8066M 17MAR J VCSSGN HK11 1640  1745  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8057M 17MAR J SGNVCS HK13 1255  1355  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8056M 18MAR S VCSSGN HK13 1425  1530  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 23MAR F SGNVCS HK20 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 24MAR J VCSSGN HK20 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8057M 23MAR F SGNVCS HK23 1255  1355  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8056M 24MAR J VCSSGN HK23 1425  1530  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8053M 24MAR J SGNVCS HK20 0900  1000  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8052M 25MAR S VCSSGN HK20 1030  1135  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8073M 24MAR J SGNVCS HK25 1525  1625  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8072M 25MAR S VCSSGN HK25 1655  1800  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8077M 30MAR F SGNVCS HK20 0845  0945  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8076M 31MAR J VCSSGN HK20 1015  1120  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

1 VN8059M 30MAR F SGNVCS HK21 1215  1315  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

2 VN8058M 31MAR J VCSSGN HK21 1345  1450  /E

/OPERATED BY VIETNAM AIR SERVICE CO

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


 

Được viết bởi :

chu-ky-facebook-01

Ve-may-bay-gia-re

*Rất xin lỗi nếu email này làm phiền quý khách!

Share Button

Hotline 0909.501.401